Hungarikum

“Hungarikum” is een verzamelterm die de topprestaties van Hongaren aanduidt, wat duidt op een waarde die het waard is om te worden onderscheiden en benadrukt, wat kenmerkend is voor Hongaren, uniciteit, speciaalheid en kwaliteit.

Er zijn 8 verschillende hoofdbegrippen van Hungarikum’s deze worden op hun beurt nogmaals onderverdeelt in verscheidene specialiteiten!

 

 

Landbouw en Voedseleconomie

Intellectuele producten en materiële goederen van de landbouw – inclusief bosbouw, visserij, jacht en diergezondheid – vooral landbouwproducten en voedingsmiddelen, wijnbereiding en dier- en plantensoorten.

 

Gezonde Levensstijl
Intellectuele producten en materiële goederen van wetenschappelijke en folkloristische preventie en geneeskunde, natuurgeneeskunde, met name medicijnen, kruiden, medicinale preparaten, geneeskrachtig water en kuuroordcultuur.

 

 

Gebouwde omgeving

Het gebouwde (kunstmatige) deel dat als resultaat van milieubewuste bouwwerkzaamheden is ontstaan, of afgebakend, dat primair dient om de voorwaarden te scheppen voor het individuele en gemeenschapsleven; evenals intellectuele producten met betrekking tot het onderhoud van het milieu rondom mensen.

 

Industriële en technische oplossingen

De intellectuele producten en materiële goederen van de industriële productie, met inbegrip van handwerk, met name bepaalde technologieën, technieken, apparatuur, de productie van machines en instrumenten en het vervoer van mensen en goederen met behulp van technische middelen.

 

Cultureel erfgoed

Intellectuele en materiële activa van cultureel erfgoed, met name literatuur, wetenschap, volkskunst en volksambachten, etnografie, cinematografie, toegepaste kunst, beeldende kunst, danskunst en muziekkunst; ook de waarden van het beschermde onroerend goed, in het bijzonder monumenten en archeologische vindplaatsen van uitzonderlijke waarde, rijks- en historische monumenten en werelderfgoederen die behoren tot het rijkserfgoed.

 

Sport

Lichamelijke oefening of mentale sportactiviteiten uitgevoerd als vrijetijdsbesteding of in georganiseerde vorm of competitief met als doel het behouden en ontwikkelen van fysieke fitheid en mentale prestaties, met name de prestaties en topprestaties van atleten.

 

Natuurlijke omgeving

De tastbare activa van de natuurlijke omgeving van de mens, in het bijzonder fysieke en biologische formaties of groepen van formaties, geologische en geomorfologische formaties, natuurlijke landschappen, natuurgebieden, levende gemeenschappen en ecologische systemen; evenals intellectuele producten met betrekking tot het onderhoud van het milieu rondom mensen.

 

Toerisme en gastvrijheid

Geestelijke en materiële waarden van toerisme en gastvrijheid, met name toeristische attracties, diensten, producten, voedsel- en drankproductiemethoden op het gebied van gastronomie.